• Dret processal penal d'Andorra

Editorial:
J.M. Bosch Editor
Fecha publicación:
1991-01-01
Autores:

Descripción:

Antoni Sabater i Tomàs
J.M. Bosch Editor, 1991
Dipòsit legal: AND-272-1990