Edicte de l' 11 de juny del 2019 pel qual es convoca l' obertura de plecs del concurs públic nacional per a l' adjudicació del servei de gestió de manteniment de la seu del Consell General.

 
EXTRACTO GRATUITO
CGC20190611_12_25_59

Edicte

Per Edicte del 28 de març del 2019, es va convocar un concurs públic nacional per a l' adjudicació del servei de gestió de manteniment de la seu del Consell General.

No havent-se pogut practicar l' obertura dels plecs el dimarts dia 7 de maig del 2019, tal i com estava previst en el referit Edicte, es convoca novament aquesta obertura de plecs pel dia 18 de juny del 2019, dimarts, a les 10.30h, a les dependències del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA