Edicte del 7 de juny del 2019, pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Alexandre SPITZER MONTFORT.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190607_09_16_27

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de la Sra. Calamanda VILA RIBA.

EN EXECUCIÓ DE:

La Sentència número 000017/2018 dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 30 de gener del 2018, en el marc de la causa tramitada pel procediment previst a la Llei d' arrendaments de finques urbanes: 2000490/2017, esdevinguda ferma i executiva, segons acredita el certificat emès el 6 de novembre del 2018.

Faig saber

Que, el 7 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA