Correcció d' errata del 8-7-2019 relativa a una correcció de l' Edicte pel qual es fa pública l' adjudicació d' un Servei de Prevenció aliè en matèria de seguretat i salut en el treball.

 
EXTRACTO GRATUITO
QCF20190708_13_26_36

Correcció d' errata

Vist que s' ha constatat un error de transcripció en la publicació de l' Edicte pel qual es fa pública l' adjudicació d' un Servei de Prevenció aliè en matèria de seguretat i salut en el treball, de data 20 de juny de 2019, publicat al BOPA núm. 57 any 2019 el 26 de juny de 2019, es publica la correcció següent:

On diu:

Identitat de l' adjudicatari: UNIDA Qualitat i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA