Avís del 09 de Juliol del 2019 pel qual s' informa de l' obertura de processos de selecció per cobrir vacants de personal.

 
EXTRACTO GRATUITO
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
10 de juliol del 2019Núm. 61
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
PUBLICACIÓ PROCESSOS DE SELECCIÓ
ANDORRA TELECOM, SAU informa que s’han obert el següent procés de selecció per cobrir la vacant de
personal:
• Software Developer
Podreu trobar el detall de les ofertes a la web d’Andorra Telecom (www.andorratelecom.ad), a l’apartat
“Treballa amb nosaltres”.
El Departament de Gestió de Persones facilitarà qualsevol informació o aclariment complementari.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Andorra la Vella, 09 de juliol del 2019.
Jordi NADAL BENTADÉ
Director General
Andorra Telecom SAU
Andorra Telecom, SAU
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
07-09
14:38:39

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA