Edicte del 09 de setembre de 2019, pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància del M.I. GOVERN D' ANDORRA ' COS DE POLICIA.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190909_10_22_36

Edicte

Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 58/2017, del 20 d' abril de 2017,

A SOL·LICITUD DEL: GOVERN D' ANDORRA, COS DE POLICIA, havent designat a efectes de notificació aquest despatx professional,

OBRANT EN EXECUCIÓ DE: Les sancions imposades pel Servei de policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació;

Faig saber

Que, mitjançant REQUERIMENT DE PAGAMENT, he acordat,

REQUERIR EXPRESSAMENT:

A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació, satisfacin en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identificades en el quadre objecte de la present execució:

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA REQUERIDA

IMPORT DE LA RECLAMACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE L' ACTE ADMINISTRATIU QUE S' EXECUTA

DATA DE L' EMISSIÓ DEL REQUERIMENT

NÚM. EXPEDIENT SAIG

Marc DEU TORRES

83.84 '

La sanció núm. 240553, imposada en data 24 de juny de 2017 i notificada el mateix dia per mitjà de notificació personal.

05/09/2018

EX-AD/18-005650-L

Alex CALERO HERRERA

37,37 '

La sanció núm. 570269, imposada en data 18 de juliol de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 19 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008301-L

Joan Marc CAMINAL GRASA

37,37 '

La sanció núm. 570270, imposada en data 21 de juliol de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 19 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008302-L

Jose CAMPENY FABREGAT

37,37 '

La sanció núm. 570271, imposada en data 19 de juliol de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 19 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008303-L

Ricardo Manuel CARVALHO COELHO

59,94 '

La sanció núm. 570561, imposada en data 27 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de servei de missatgeria el 14 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008305-L

Elisabet CASALPRIM RAMONET

37,37 '

La sanció núm. 569414, imposada en data 17 de juny de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 12 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008310-L

Maria Sara CASAO LAMBEA

37,37 '

La sanció núm. 569416, imposada en data 16 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 12 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008312-L

Cedric Robert Georges CASSAGNES

37,37 '

La sanció núm. 570280, imposada en data 31 de juliol de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 19 de desembre de 2018.

29/07/2019

EX-AD/19-008314-L

Teresa CERDEIRA CENDON

70,56 '

Les sancions núm. 569424 i 569425, imposades en data 5 i 9 de setembre de 2018 i notificades per mitjà de publicació al BOPA el 12 de desembre de 2018.

30/07/2019

EX-AD/19-008316-L

Veronica CLAVERO DEL MORAL

37,37 '

La sanció núm. 569431, imposada en data 5 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 12 de desembre de 2018.

30/07/2019

EX-AD/19-008318-L

CLUSA, SL

37,37 '

La sanció núm. 570585, imposada en data 12 de juliol de 2018 i notificada per mitjà de servei de missatgeria el 12 de desembre de 2018.

30/07/2019

EX-AD/19-008319-L

Marc COLL ALCON

37,37 '

La sanció núm. 570285, imposada en data 29 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 19 de desembre de 2018.

3007/2019

EX-AD/19-008320-L

Joel COLLELLDEMONT PRAT

30,73 '

La sanció núm. 245516, imposada en data 14 de desembre de 2018 i notificada el mateix dia per mitjà de notificació personal.

30/07/2019

EX-AD/19-008321-L

CONGOST, SLU

83,84 '

La sanció núm. 569440, imposada en data 27 de juny de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 12 de desembre de 2018.

30/07/2019

EX-AD/19-008323-L

Claudia CORNELLA DURANY

37,37 '

La sanció núm. 569443, imposada en data 1 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 12 de desembre de 2018.

30/07/2019

EX-AD/19-008327-L

Josep Albert COSTABELLA ESTEVE

37,37 '

La sanció núm. 569447, imposada en data...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA