Avís del 7-10-2019 pel qual es notifica a la Sra. Catarina Maria MALHEIRO DO CABO, que el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte que afecta els seus interessos (Ref. SIT-E88/19).

 
EXTRACTO GRATUITO
GF20191007_12_00_11

Avís

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a la Sra. Catarina Maria MALHEIRO DO CABO, titular administrativa del negoci EMPRESA DE NETEJA MALHEIRO, que el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, ha dictat providència d' incoació de l' expedient sancionador, enregistrat amb el núm. SIT-E88/19, i ha nomenat l' inspector de treball Sr. Esteve López Montanya instructor de l' expedient.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA