Edicte del 7-10-2019 pel què es fan públiques diverses adjudicacions.

 
EXTRACTO GRATUITO
QXE20191007_12_02_02

Edicte

Vistes la Llei de la contractació pública, articles 5, 20.4 i 51, i l' Ordinació General del Pressupost, el Comú d' Escaldes-Engordany fa públiques les següents ADJUDICACIONS:

- Objecte: serveis de neteja de diferents espais comunals: Prat Gran (lot 1), Prat del Roure (lot 2) i Llar (lot 3)

Durada del contracte: 1 any renovable

Adjudicatari: AVANÇA

Import*: Lot 1: 14.130,60 ' /any // Lot 2: 34.265,76 ' /any // Lot 3: 12.415,32 ' /any

Partides pressupost: Lot 1: 401-3420002-22700 // Lot 2: 401-3420003-22700 // Lot 3: 401-2311000-22700

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 11 de juny de 2019

- Objecte: compra de 24 passatges d' avió pel desplaçament a la illa de Réunion

Adjudicatari: VIATGES KEOPS

Import*: 19.662,72 '

Partida pressupost: 602-2810000-22695

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

- Objecte: treballs d' asfaltat dels aparcaments de la ctra. de l' Obac i ctra. de la Plana

Adjudicatari: PAVAND

Import*: 1) pàrquing ctra. Obac: 51.900 ' // 2) pàrquing ctra. la Plana: 35.220 '

Partides pressupost: 1) 501-1331063-60711 // 2) 501-1331064-60711

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

- Objecte: obres de sanejament a l' aparcament Caldea

Adjudicatari: C. CARRACEDO

Import*: 8.647,04 '

Partida pressupost: 402-1331011-21200

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

- Objecte: subministrament, instal·lació i posada en funcionament d' una plataforma d' administració electrònica

Adjudicatari: IDEAN

Import*: 43.367,50 ' + 6.270 ' (manteniment anyal) + 1567, 50 (allotjament anyal)

Partides pressupost: 801-9203000-64050 // 801-920300-216001

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 24 de juny de 2019

- Objecte: subministrament i instal·lació de portes motoritzades als magatzems de les piscines comunals

Adjudicatari: TECNOMETALL

Import*: 14.403 '

Partida pressupost: 621-8420001-61200

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 1 de juliol de 2019

- Objecte: subministrament i instal·lació d' un sistema de climatització a l' edifici comunal de Fiter i Rossell, 4a planta

Adjudicatari: EM-T Enginyeria

Import*: 12.154,57 '

Partida pressupost: 402-9201021-60310

Òrgan contractant: Junta de Govern

Data acord adjudicació: 1 de juliol de 2019

- Objecte: treballs d' adequació d' una parcel·la (borda de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA