Avís del 25-11-2019 pel qual es fa pública la relació d' obligats tributaris als quals, el Departament de Tributs i de Fronteres no ha pogut practicar diverses notificacions.

 
EXTRACTO GRATUITO
GV20191125_11_10_25

Avís

Avís del 25-11-2019 pel qual es fa pública la relació d' obligats tributaris als quals, el Departament de Tributs i de Fronteres no ha pogut practicar diverses notificacions.

Es comunica que la Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent del Departament de Tributs i de Fronteres no ha pogut practicar diverses notificacions als obligats tributaris següents:

NRT

OBLIGAT TRIBUTARI

DOCUMENT

EXPEDIENT

L-709133-J

Àrids i formigons Navas i fills, SL

Comunicació

T-002837/19

L-701579-S

Carga, SL

Comunicació

COM-IS-PRES-0052-19

L-705164-P

Gessa, SL

Comunicació

COM-IS-PRES-0049-19

Tanmateix, es concedeix als obligats tributaris esmentats un termini de vuit dies hàbils perquè es personin a les dependències del Departament de Tributs i de Fronteres, situades a la Baixada del Molí, núm. 26, d' Andorra la Vella, a fi de procedir a la notificació.

Si en el termini concedit els obligats tributaris no es personen a les dependències del Departament de Tributs i de Fronteres, es considera que la notificació ha estat efectuada correctament.

I a l' efecte de notificació als obligats tributaris ans esmentats, davant la impossibilitat de notifica' ls-hi-ho personalment, es publica aquest avís.

Andorra la Vella, 25 de novembre del 2019

Carles Ferreira Gonz'lez
Director adjunt de Gestió i Atenció al Contribuent

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA