Edicte del 25-11-2019 per a la cobertura temporal d' una plaça de tècnic adscrit a l' Oficina de l' Energia i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

 
EXTRACTO GRATUITO
GP20191125_10_52_20

Edicte

Edicte del 25-11-2019 per a la cobertura temporal d' una plaça de tècnic adscrit a l' Oficina de l' Energia i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura d' una plaça amb un treballador públic interí per cobrir una plaça de tècnic, adscrita a l' l' Oficina de l' Energia i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, per ocupar el lloc de treball de tècnic.

La missió del lloc de treball es acomplir els processos tècnics necessaris per desenvolupar i fomentar la implantació progressiva de la política energètica del país, per donar compliment als compromisos derivats del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic així com per desenvolupar les polítiques lligades al canvi climàtic del Govern, seguint així mateix els principals indicadors associats als àmbits de l' energia i el canvi climàtic.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 26.065,65 euros, distribuïda en tretze pagues.

La ubicació actual del lloc de treball és a l' Edifici Administratiu del Govern, Carrer Prat de la Creu 62-64, d' Andorra la Vella.

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

'" Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament. La preferència s' establirà de la manera següent:

" En primer lloc per ordre de puntuació entre candidats de:

- Nacionalitat andorrana.

- O bé de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa que tinguin la condició d' agent de l' Administració de caràcter indefinit i exerceixen una activitat al si del sector públic andorrà.

" En segon lloc, per ordre de puntuació entre candidats de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i que siguin titulars d' una autorització d' Immigració de treball vigent.

" En tercer lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d' altres nacionalitats que les esmentades en l' apartat anterior i que siguin titulars d' una autorització d' Immigració de treball vigent.

" En quart lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d' altres nacionalitats que les esmentades en l' apartat anterior i que no siguin titulars d' una autorització d' Immigració de treball vigent.

'" Titulació d' ensenyament superior estatal, com a mínim al nivell 2 del MATES, en ciències o enginyeries relacionades amb l' energia o el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA