Avís 25-11-2019 pel qual es fa públic el nomenament definitiu de treballadors públics de caràcter indefinit que han conclòs el període de prova.

 
EXTRACTO GRATUITO
GN20191125_09_58_58

Avís

Avís 25-11-2019 pel qual es fa públic el nomenament definitiu de treballadors públics de caràcter indefinit que han conclòs el període de prova.

Vist la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;

Vist l' article 53 punt 6 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional del 10 de novembre del 2004.

Vist l' acord de Govern del 16 de maig del 2018 mitjançant el qual es nomenà agent de l' Administració de caràcter indefinit en període de prova a la persona següent:

" López Cobo, Luis Germ'n

Vist l' acord de Govern del 13 de juny 2018 mitjançant el qual es nomenà agent de l' Administració de caràcter indefinit en període de prova a la persona següent:

" Boladeres Blanch, Maria

Vist l' acord de Govern del 4 de juliol del 2018 mitjançant el qual es nomenà agent de l' Administració de caràcter indefinit en període de prova a la persona següent:

" Vilares Gomes, Pere Daniel

Vist l' acord de Govern del 11 de juliol del 2018 mitjançant el qual es nomenà agents de l' Administració de Caràcter Indefinit en període de prova a les persones següents:

" Barràs Sànchez, Manel Urindar

" Antelo Adr'n, Cristina

Vist l' acord de Govern de l' 1 d' agost del 2018 mitjançant el qual es nomenà agents de l' Administració de caràcter indefinit en període de prova a les persones següents:

" Tarrés Ficapal, Eduard

" Malherbe, Quentin

Vist l' acord de Govern del 22 d' agost del 2018 mitjançant el qual es nomenà agent de l' Administració de caràcter indefinit en període de prova a la persona següent:

" Sasplugas Romero, Marc

Vistos els comunicats dels superiors jeràrquics dels Departaments on estan adscrits els treballadors públics de caràcter indefinit esmentats anteriorment, en què s' exposa que han conclòs satisfactòriament els períodes de prova;

La Secretària d' Estat de Funció Pública fa públic el nomenament definitiu dels treballadors públics de caràcter indefinit següents:

Sr. Luis Germ'n López Cobo, tècnic de seguretat industrial, adscrit al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, amb efectes de data del 4 de juny del 2019

Sra. Maria Boladeres Blanch, analista gestor web, adscrita al Departament de Sistemes d' Informació del Ministeri de Funció Pública i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA