Correcció d' errata del 25-11-2019 per la qual s' esmena l' error constatat en l' edicte per cobrir dues places d' agent de medi ambient i serveis públics, en qualitat de treballadors/es públics/es indefinits/des, de data 11 de novembre de 2019.

 
EXTRACTO GRATUITO
QOP20191125_12_08_10

Correcció d' errata

Correcció d' errata del 25-11-2019 per la qual s' esmena l' error constatat en l' edicte per cobrir dues places d' agent de medi ambient i serveis públics, en qualitat de treballadors/es públics/es indefinits/des, de data 11 de novembre de 2019

Vist l' edicte pel qual es publica la convocatòria d' un edicte per cobrir dues places del lloc de treball d' agent de medi ambient i serveis públics, en qualitat de treballadors/es públics/es indefinits/des, publicat al BOPA número 100 de data 20 de novembre de 2019, hi ha una errata en el termini de presentació de les sol·licituds:

On diu

...

Les persones interessades han d' adreçar una sol·licitud al departament de Gestió i Desenvolupament Humà del Comú d' Ordino (La Placeta, núm. 1, Ordino, telèfon 878141) acompanyada dels documents que es relacionen a continuació abans de les 16h00 de l' 11 de desembre de 2019:

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA