Ordinació del 26-11-2019 per la qual s' aprova un crèdit extraordinari.

 
EXTRACTO GRATUITO
QSO20191128_18_00_25

Ordinació

Ordinació del 26-11-2019 per la qual s' aprova un crèdit extraordinari.

Vist l' acord adoptat pel Comú, en la sessió celebrada el dia 25 de novembre del 2019, en relació a la ratificació de l' avenç de fons per fer front a les despeses derivades dels treballs d' emergència per a la col·locació d' una malla al talús situat a la part posterior de la deixalleria de Sant Julià de Lòria;

Atesa la necessitat d' aquesta despesa;

Atès que no hi ha dotació pressupostària a l' Ordinació del pressupost per a l' any 2019;

Vist l' article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns i l' article 71 de la Llei de les finances comunals;

El Comú de Sant Julià de Lòria, en la referida sessió de Consell, ha aprovat la següent Ordinació

Article primer

S' aprova un crèdit extraordinari ratificant l' avenç de fons, per un import de 36.861,33 euros destinat a la partida pressupostària 343 Manteniment ' 61000 Conservació de terrenys i béns naturals ' 15500 Vies públiques.

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA