Edicte del 3-1-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Albert Enguix Martinez i Yanina Macia.

 
EXTRACTO GRATUITO
RCP20200103_10_37_04

Edicte

Edicte del 3-1-2020 pel qual s' anuncien les proclames del matrimoni que s' ha de celebrar entre els Srs. Albert Enguix Martinez i Yanina Macia

Sara Diéguez Diéguez, registradora suplent de l' estat civil del Principat d' Andorra

Faig saber

Que al Registre Civil es formalitza l' expedient previ a la celebració del matrimoni, a Encamp, entre:

Albert Enguix Martinez, fill d' Angel i d' Asunción, solter, nascut a Sueca, València, Espanya, el dia 16 de juny de 1983, de nacionalitat espanyola, amb passaport núm. PAC249876, resident a Encamp, amb domicili al carrer Mirador d' Encamp, 41, i,

Yanina Macia, filla de Hugo Alberto i de Silvia Maria del Carmen, soltera, nascuda a Cordoba, Argentina, el dia 13 de maig de 1979, de nacionalitat italiana, amb passaport núm. YB5793127, resident a Barcelona, Espanya, amb domicili al carrer Europa, 32, 6-1.

Fet que es fa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA