Correcció d' errata del 10-2-2020 per la qual s' ha constatat un error en l' avís relatiu al nomenament definitiu de diversos treballadors públics de caràcter indefinit.

 
EXTRACTO GRATUITO
GV20200210_14_59_43

Correcció d' errata

Correcció d' errata del 10-2-2020 per la qual s' ha constatat un error en l' avís relatiu al nomenament definitiu de diversos treballadors públics de caràcter indefinit.

Vist que s' ha constatat un error en l' avís de nomenament publicat al BOPA núm. 7, de data 27 de gener del 2020, relatiu al nomenament definitiu de diversos treballadors públics de caràcter indefinit que han conclòs el període de prova, es rectifica com segueix:

On hi diu.

La secretària d' Estat de Funció Pública fa públic el nomenament definitiu dels treballadors públics de caràcter indefinit següents:

" Avelina Raya Garcia Administrativa Departament Afers Socials, amb efectes de data del 31 de desembre del 2020

Hi ha de dir.

La secretària d' Estat de Funció Pública fa públic el nomenament definitiu dels treballadors públics de caràcter...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA