Avís del 10-2-2020 pel qual s' ordena la publicació de les societats que es troben en liquidació.

 
EXTRACTO GRATUITO
GS20200209_23_51_29

avís

Avís del 10-2-2020 pel qual s' ordena la publicació de les societats que es troben en liquidació.

En virtut d' allò que disposa el decret legislatiu del 5 setembre del 2018 de publicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i en concret el capítol VIII relatiu a la dissolució, la liquidació i l' extinció, i l' article 38.4 del Reglament del Registre de Societats, s' ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra de les societats que es troben ' en liquidació' i que es relacionen juntament amb els liquidadors.

Denominació de la societat

Liquidadors

-Mega-Cars, SLU ' en liquidació'

-Jordi Garcia Capitan

-Apibrothers, SLU ' en liquidació'

-Ilya Rouss

-Bionda Estil, SLU ' en liquidació'

-Maria Elisabeth Petra Jozefina Langenberg-Vlieger

-Comptabilitat Ranker, SL ' en liquidació'

-Josette Merie Thérése Durand

-Crowdland, SL ' en liquidació'

-Juan Ignacio Luque Sandoval
-Koldo Ugarte Valls

-Alan Bach Christensen, SL ' en liquidació'

-Alan Kurt Bach Christensen

-Kimera, SL ' en liquidació'

-Liliana Blanco Gomez

-Estudi Creatiu d' Arquitectura Interior, SL ' en liquidació'

-Joan Domingo Valls Lloret

-Coco Orgànic, SL ' en liquidació'

-Sergi Terol Rubio

-Banc de Dades, SA ' en liquidació'

-Joan Sauquet Estrada

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de febrer del 2020

Alexandre Cucurella Rossell
Director del Departament de Registres Jurídics i Econòmics

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA