Edicte del 9-3-2020 pel qual es notifiquen les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2020.

Fecha09 Marzo 2020
Fecha de publicación11 Marzo 2020
SecciónGovern
Número de Gaceta20
GF20200309_11_10_06

Edicte

Edicte del 9-3-2020 pel qual es notifiquen les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2020.

En compliment del que disposa l' apartat 6 de l' article 70 de la Llei 21/2014, de 16 d' octubre del 2014, de bases de l' ordenament tributari, es notifica als obligats tributaris de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2020, que no tenen domiciliada l' esmentada taxa, les liquidacions per què puguin fer el pagament en el període voluntari que finalitza el 11-6-2020.

A partir de l' endemà del venciment del període voluntari, s' inicia el període executiu, d' acord amb el que estableix l' article 103 de la Llei 21/2014, de 16 d' octubre del 2014, de bases de l' ordenament tributari.

Per regularitzar la situació, els obligats tributaris poden efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu del Govern, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, d' Andorra la Vella o bé a l' Administració Tributària, a la baixada del Molí, núm. 26, d' Andorra la Vella.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 9 de març del 2020

Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu

NRT

Dades de l' obligat tributari

Número de Liquidació

Import Total a pagar

8

Isidre Turet Rey

2020-00001952

2.982,00 '

22

Maria Pilar Ramonet Oste

2020-00001955

75,00 '

130

Joan Antoni Vilella Navarro

2020-00001988

277,50 '

146

Ramon Boixeda Pages

2020-00001990

101,00 '

159

Rafaela Usero Cruz

2020-00001995

265,50 '

161

Laura Usero Cruz

2020-00001996

169,50 '

245

Silvia Rodriguez Sabat

2020-00002020

127,00 '

315

David Jordana Blasi

2020-00002037

54,00 '

367

Elisenda Soler Rodes

2020-00002048

48,00 '

389

Maria Esperanca Soto Rechi

2020-00002058

244,50 '

393

Amador Montero Rodriguez

2020-00002059

462,00 '

417

Joan Lluis Tome Rodriguez

2020-00002067

141,00 '

431

Eduard Serra Malleu

2020-00002075

38,00 '

492

Albert Ventura Romero

2020-00002096

90,50 '

494

Emili Ventura Marcos

2020-00002097

15,50 '

495

Albert Ventura Marcos

2020-00002098

150,00 '

500

Manel Cabello Ruiz

2020-00002100

150,00 '

536

Esteve Moreno De Johansen

2020-00002114

75,00 '

545

Angel Martinez Repiso

2020-00002118

154,00 '

546

Jesus Maria Clavero Camba

2020-00002119

90,50 '

547

Josepa Del Moral Lujano

2020-00002120

52,00 '

550

Gemma Clavero Del Moral

2020-00002123

75,00 '

651

Eudald Tomas Garcia

2020-00002156

114,50 '

746

Maria Carme Calvente Gutierrez

2020-00002190

101,00 '

761

Rafael Gonzalez Lopez

2020-00002195

316,00 '

914

Antoni Rodriguez Dobarro

2020-00002241

273,00 '

915

Jesus Rodriguez Dobarro

2020-00002242

52,00 '

943

Angel Gonzalez Lopez

2020-00002251

52,00 '

951

Jose Antonio Marin Botello

2020-00002253

48,00 '

1033

Maria Olga Pereira Ramos

2020-00002276

101,00 '

1040

Merce Pla Puncernau

2020-00002277

75,00 '

1062

Antoni Arroyo Valero

2020-00002285

115,50 '

1183

Josep Andreu Nogue Invernon

2020-00002322

300,00 '

1222

Jaume Mendia Lluch

2020-00002332

300,00 '

1273

Josep Doval Alvarez

2020-00002346

75,00 '

1312

Paola America Toro Moreno

2020-00002358

75,00 '

1402

Elias Pereira Presas

2020-00002377

150,00 '

1403

Lluis Pereira Presas

2020-00002378

75,00 '

1409

Joaquim Diumenjo Nel-Lo

2020-00002380

64,00 '

1410

Andreu Diumenjo Nel-Lo

2020-00002381

19,00 '

1431

Ignasi Ternero Tejada

2020-00002391

94,00 '

1618

Guillem Wenceslao Leighton

2020-00002455

75,00 '

1660

Abel Perez Grifoll

2020-00002469

116,50 '

1715

Jordi Sole Ruiz

2020-00002483

129,00 '

1761

Eugeni Marsal Marti

2020-00002494

75,00 '

1770

Judit Galvez Casellas

2020-00002498

24,00 '

1822

Alfred Montoto Franco

2020-00002513

48,00 '

1831

Elvira Rosa Bel Herrero

2020-00002515

52,00 '

1861

Albert Gra'a Marquez

2020-00002524

47,00 '

1867

Manuel Palma Lopez

2020-00002526

317,00 '

1988

Brigida Romero Garcia

2020-00002565

24,00 '

2029

Alfred Carames Carames

2020-00002576

75,00 '

2124

Teresa Soler Castella

2020-00002598

244,50 '

2295

Jose Maria Blanch Moratona

2020-00002659

127,00 '

2306

Antoni Rivera Extremera

2020-00002663

75,00 '

2361

David Pascual Guirado

2020-00002674

71,00 '

2371

Oliver Sargatal Delga

2020-00002680

54,00 '

2375

Ramon Vila Pujal

2020-00002684

101,00 '

2378

Sandra Vila Pujal

2020-00002686

48,00 '

2403

Antonia Pelaez Gonzalez

2020-00002694

96,00 '

2408

Carina Bauza Offroy

2020-00002698

48,00 '

2440

Josepa Lopez Sanchez

2020-00002709

24,00 '

2502

Isabel Sanchez Romero

2020-00002736

101,00 '

2524

Leonor Garcia Moya

2020-00002742

101,00 '

2525

Maria Isabel Garcia Moya

2020-00002743

101,00 '

2537

Esteve Marti-Moragas Grau

2020-00002745

251,00 '

2611

Montserrat Garcia Perez

2020-00002764

101,00 '

2701

Magi Garcia Alonso

2020-00002803

75,00 '

2730

Jaume Martinez Martinez

2020-00002810

15,50 '

2755

Josep Francesc Martin Ruiz

2020-00002817

75,00 '

2793

Xavier Torne De Celis

2020-00002833

165,50 '

2902

Felix Gordillo Ortega

2020-00002866

75,00 '

2936

Hugo Gion Carles Hasler

2020-00002870

75,00 '

3054

Santiago Rodriguez Garcia

2020-00002903

75,00 '

3095

Albert Andreu Jimenez Leon

2020-00002922

96,00 '

3102

Vicenc Soldevila Puig

2020-00002926

101,00 '

3197

Sebastia Pendon Baena

2020-00002962

165,50 '

3228

Jordi Claveras Saborit

2020-00002975

127,00 '

3292

Maria Pilar Rollan Porta

2020-00003001

150,00 '

3336

Angela Martinez Gomez

2020-00003014

24,00 '

3539

Beatriu Munoz Espinosa

2020-00003064

75,00 '

3560

Robert Roig Batalla

2020-00003071

52,00 '

3626

Khushi Hotchandani Gangumal

2020-00003098

75,00 '

3627

Prem Hotchandani Gangumal

2020-00003099

75,00 '

3629

Ram Khushi Hotchandani Antequera

2020-00003100

69,50 '

3650

Agusti Cervi'o Miranda

2020-00003103

1.254,50 '

3707

Joan Serrat Villanueva

2020-00003126

36,50 '

3791

Carlos Cobos Lopez

2020-00003151

101,00 '

3796

Narcis Casal De Fonsdeviela

2020-00003154

192,00 '

3810

David Bernat Lanao

2020-00003162

15,50 '

3926

David Montoto Porta

2020-00003199

15,50 '

4004

Jordi Austry

2020-00003215

75,00 '

4008

Thierry Herail

2020-00003216

75,00 '

4014

Pere Murcia Lopez

2020-00003217

254,00 '

4023

Manel Rodriguez Alvarez

2020-00003218

69,50 '

4025

Josep Manel Rodriguez Ribeiro

2020-00003219

225,00 '

4039

Jose Antonio Reboredo Garcia

2020-00003226

52,00 '

4053

Ramon Bernat Batet

2020-00003227

75,00 '

4056

Jordi Bernat Carreras

2020-00003228

75,00 '

4079

Maria Angels Barquin Rubia

2020-00003235

204,00 '

4098

Josep Flores Cachafeiro

2020-00003243

119,50 '

4172

Josep Lopez Bugallo

2020-00003266

75,00 '

4177

Isabel Soler Garcia

2020-00003268

75,00 '

4178

Silvia Pujol Garcia

2020-00003269

19,00 '

4271

Ramon Gamisans Grane

2020-00003308

15,50 '

4328

David Fernandez Romero

2020-00003322

158,00 '

4474

Daniel Jean Faur

2020-00003371

106,00 '

4489

Ramon Casas Punyet

2020-00003377

52,00 '

4524

Enric Vidal Orona

2020-00003395

1.805,00 '

4704

Miquel Bons Sucarana

2020-00003438

524,50 '

4719

Rosa Valls Campoy

2020-00003443

75,00 '

4749

Maria Leonor Serrano Ortiz

2020-00003456

19,00 '

4764

Rafel Pereira Dominguez

2020-00003462

101,00 '

4765

Isabel Vieitez Mari'o

2020-00003463

54,00 '

4766

Carles Pereira Vieitez

2020-00003464

251,00 '

4767

Isabel Pereira Vieitez

2020-00003465

75,00 '

4770

Ignasi Jove Martinez

2020-00003466

75,00 '

4871

Marc Gracia Sole

2020-00003498

193,50 '

4932

Antoni Jesus Fajardo Plaza

2020-00003521

67,00 '

4944

Josep Borras Mas

2020-00003526

300,00 '

5049

Josep Garcia Medrano

2020-00003560

101,00 '

5216

Josepa Moreno Martos

2020-00003613

101,00 '

5268

Francesca Poblete Campos

2020-00003628

75,00 '

5277

Montserrat Martinez Vall

2020-00003629

52,00 '

5287

Joan Marc Miralles Bellera

2020-00003634

24,00 '

5288

Elisabet Miralles Bellera

2020-00003635

24,00 '

5316

Edur Lopez Dominguez

2020-00003642

352,00 '

5380

Maria Aurora Ferrer Lopez

2020-00003666

48,00 '

5392

Francesc Espinosa Crespo

2020-00003673

75,00 '

5400

Manuela Heredia Maldonado

2020-00003677

75,00 '

5444

Manel Campanario Lancharro

2020-00003695

270,50 '

5446

Joaquim Campanario Moreno

2020-00003696

111,50 '

5497

Bernat Carmona Maya

2020-00003709

244,50 '

5498

Cecilio Carmona Maya

2020-00003710

240,50 '

5519

Jesus Cobos Moreno

2020-00003715

296,00 '

5524

Maria José Cobos Moreno

2020-00003716

99,00 '

5535

Alexia Carreras Sires

2020-00003718

24,00 '

5551

Meritxell Carmona Heredia

2020-00003725

75,00 '

5656

Josepa Boix Duran

2020-00003759

75,00 '

5659

Carles Bertran Boix

2020-00003761

75,00 '

5671

Maria Aurora Leon Lopez

2020-00003765

48,00 '

5741

Montserrat Garcia Altimir

2020-00003789

48,00 '

5783

Gisela Moline Nadal

2020-00003803

48,00 '

5807

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR