Acord de data 18-3-2020 pel qual el CSJ acorda unes mesures per tal de desplegar la disposició de l' article 2 del Decret de Govern de data 17-3-2020.

 
EXTRACTO GRATUITO
CSA20200318_11_18_04

Acord

Acord de data 18-3-2020 pel qual el Consell Superior de la Justícia acorda unes mesures per tal de desplegar la disposició de l' article 2 del Decret de Govern de data 17-3-2020 d' establiment de mesures excepcionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vist la disposició de l' article 89.1 de la Constitució,

Vist les mesures contingudes en els Decrets de Govern de dates 11, 13,14 i 17 de març del 2020 (publicats respectivament als BOPA n' 21, 22, 23 i 28 en dates 12, 13,14 i 17 de març del 2020),

Vist l' Acord del Consell Superior de la Justícia de data 15-3-2020,

Vist l' article 2 del Decret de Govern de data 17-3-2020 disposant que ' l' horari d' atenció al públic a l' Administració general, comunal i de la Justícia és el comprès entre les 8 h i les 14 h, i sempre amb cita prèvia.'

El Consell Superior de la Justícia, en sessió extraordinària de data d' avui,

Acorda les mesures següents:

1- reduir al mínim l' activitat judicial, mantenint només els serveis que es considerin estrictament essencials,

2- l' edifici públic de l' Administració de Justícia romandrà obert de les 8h fins a les 14h únicament amb la finalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA