Decret del 19-3-2020 pel qual es deixen sense efecte part de les mesures adoptades pel Decret del 15-3-2020 que estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20200320_09_32_13

Decret

Decret del 19-3-2020 pel qual es deixen sense efecte part de les mesures adoptades pel Decret del 15-3-2020 que estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats.

Atesa la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i totes les mesures excepcionals establertes pel Govern en virtut dels decrets dels dies 11, 13, 14, 15, 17 i 18 de març, i concretament pel Decret del 15-3-2020 pel qual s' estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats;

Vistes l' evolució de la pandèmia i les mesures adoptades pels països veïns en relació amb el trànsit de persones, que han provocat una minoració dels desplaçaments i les aglomeracions als establiments autoritzats a romandre oberts;

Atès que es constata que la motivació que va impulsar l' adopció de mesures excepcionals de restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats ha decaigut, esdevé necessari deixar sense efecte les consistents en la limitació de venda diària, i les obligacions dels establiments concernits, mantenint la mesura relativa a l' exposició, publicitat i venda de productes fora dels establiments;

Per tot el que s' ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA