Decret del 21-3-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 adreçades als establiments comercials.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20200321_19_01_15

Decret

Decret del 21-3-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 adreçades als establiments comercials.

Exposició de motius

Atès que l' evolució de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, avança a un ritme ràpid i imprevisible, com queda palès amb l' elevat increment de les xifres de contagi en els països de l' entorn i el fet que l' Organització Mundial de la Salut l' hagi qualificat com a pandèmia, obliga a extremar les mesures de prevenció i control, i per això cal adoptar un paquet addicional de mesures excepcionals i transitòries adreçades a evitar més contagis i un possible col·lapse del sistema sanitari. En aquest context, cal anticipar-se als esdeveniments, aprofitant l' experiència i les evidències que ens mostra el context internacional.

Aquestes mesures, que s' adopten des de la responsabilitat, però també des de la determinació i la fermesa, parteixen del principi de corresponsabilitat, ja que totes les parts implicades, tant les públiques com les privades, han de fer esforços per superar la situació excepcional en què es troba el país. Les noves mesures se centren bàsicament en el tancament gairebé generalitzat, com a única forma efectiva de contenir l' epidèmia i estabilitzar els casos.

Cal que tots els poders públics i la població en general extremin les precaucions i compleixin de manera diligent les mesures establertes, que seran reforçades amb l' aprovació imminent d' una llei òmnibus.

Atès el que s' ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut en la sessió del dia 21 de març del 2020, aprova aquest Decret.

Article 1.Mesures addicionals

A les mesures establertes mitjançant els decrets de l' 11 i el 13 de març del 2020, referents a les mesures excepcionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, s' afegeixen les següents:

a. Els serveis a domicili, els serveis en línia i els serveis per correspondència dins del Principat, queden limitats als establiments que, d' acord amb l' annex 2 del Decret del 17 de març del 2020, pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, estan autoritzats a estar oberts, i d' acord amb el mateix annex 2 del Decret del 17 de març del 2020, als establiments l' activitat dels quals en el Registre de Comerç i Indústria és la CAEA 52. 61.00...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA