Decret del 20-5-2020 d' aprovació d' un segon programa extraordinari d' avals per a empreses i negocis per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO