Edicte del 3-6-2020 pel qual es convoca un concurs públic per al denejament d' humitats ascensionals a l' església de Sant Joan de Sispony (projecte 0057/20).

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-6-2020 pel qual es convoca un concurs públic per al denejament d’humitats ascensionals
a l’església de Sant Joan de Sispony (projecte 0057/20).
1. Objecte: licitació
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Govern d’Andorra
b) Data de l’acord del Govern: 3-6-2020
c) Organisme que gestiona l’expedient: Ministeri de Cultura i Esports
3. Projecte
a) Denominació: denejament d’humitats ascensionals a l’església de Sant Joan de Sispony (projecte 0057/20)
b) Localització: Sispony, la Massana
c) Núm.: 0057/20
4. Característiques del contracte
a) Forma d’adjudicació: concurs nacional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de contractació: ordinària
5. Documentació reguladora
a) El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es
pot recollir al Servei de Tràmits de la planta baixa de l’edici Administratiu del Govern, c. Prat de la Creu,
62-64, AD500 Andorra la Vella. Si es recull a Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria
d’acord amb els preus públics vigents. Si és de paper, es lliurarà l’endemà de la demanda.
b) Informació complementària: Ministeri Cultura i Esports – Departament de Patrimoni Cultural. Tel.
875700 Extensió 3287
6. Lliurament de les ofertes
a) Modalitat: en sobres tancats.
b) Lloc: Servei de Tràmits del Govern
c) Data límit de presentació: En horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, ns al 8 de juliol del 2020
7. Obertura de les ofertes
a) Lloc: Ministeri de Cultura – Edici Rosaleda
b) Adreça:: Av. François Mitterand, 13, Encamp
c) Data: 15 de juliol del 2020
d) Hora: 10 hores
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 3 de juny del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:53:03

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA