Edicte del 3-6-2020 pel qual es convoca un concurs nacional per contractar treballs tècnics d' instal·lació i manteniment en els centres educatius.

 
EXTRACTO GRATUITO
GC20200605_09_32_57

Edicte

Edicte del 3-6-2020 pel qual es convoca un concurs nacional per contractar treballs tècnics d' instal·lació i manteniment en els centres educatius.

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern

b) Data de l' acord: 3-6-2020

c) Organisme que gestiona l' expedient: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior

3. Projecte:

a) Denominació: Concurs nacional per contractar treballs tècnics d' instal·lació i manteniment en els centres educatius del país

b) Localització: Diverses escoles del país

c) Núm.: 255/0001/2020

4. Característiques del contracte

a) Forma d' adjudicació: concurs nacional

b) Procediment: obert

c) Modalitat de la contractació: ordinària

5. Documentació reguladora

a) Recollida: el plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta a les pàgines web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases) i físicament al Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior, av. Rocafort, 21-23, edifici El Molí, AD600 Sant Julià de Lòria

b) Informació complementària: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior, Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu (tel. 741 025)

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats

b) Lloc: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior, av. Rocafort, 21-23, edifici El Molí, AD600 Sant Julià de Lòria

c) Data límit de presentació: en horari d' atenció al públic, fins al 8 de juliol del 2020

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior

b) Adreça: Edifici El Molí, av. Rocafort, 21-23, AD600 Sant Julià de Lòria

c) Data: 14-7-2020

d) Hora: 11.00 h

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA