Edicte T.C. del 28-5-2020, per citar a judici al Sr. Daniel Martín Maneiro.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte T.C. del 28-5-2020, per citar a judici al Sr. Daniel Martín Maneiro.
del Tribunal de Corts
Per aquest edicte es cita Daniel Martín Maneiro, de nacionalitat andorrana, nascut el dia 24 de juny de
1991 a Encamp, ll de Josep i de Anna Maria i actualment en parador desconegut, perquè comparegui
com a encausat a l’acte de la vista oral del judici de faltes núm. 6000123/2019, que se li segueix en contra
per una contravenció penal danys dolosos, que se celebrarà el proper dia 12 de juny de 2020, a les 11:25
hores, a la Sala d’Actes de Prada Casadet, ubicada al carrer Prada Casadet número 10, local 1 baixos, edici
Prada Casadet d’Andorra la Vella.
Així mateix se li comunica que de conformitat amb els drets que li reconeix la Constitució Andorrana (article
10) es pot presentar a l’acte del judici oral amb les proves que vulgui aportar-hi, i si ho desitja amb l’assis-
tència d’un advocat. En cas de no comparèixer podrà ésser declarat en rebel·lia i se seguirà el procediment
de conformitat amb la llei (articles 168 i 172 del Codi de Procediment Penal).
I als efectes de noticació a Daniel Martín Maneiro, nascut el 24 de juny de 1991 a Encamp, ll Josep i de
Anna Maria, de nacionalitat andorrana, actualment en parador, es publica aquest edicte a la Vila d’Andorra
la Vella, 28 de maig de 2020.
La magistrada,
Concepció Baron Mora
El Secretari,
Axel Rabanal Adell
Citacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:55:06

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA