Edicte del 3-6-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Francesc Povedano Sorribas i Rita Isabel Gonçalves Cardoso De Sousa.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
10 de juny del 2020Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 3-6-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els Srs.
Francesc Povedano Sorribas i Rita Isabel Gonçalves Cardoso De Sousa.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Escaldes-Engordany, entre:
Francesc Povedano Sorribas, ll de Francesc i de Rosa, solter, nascut a Encamp, el dia 19 de novembre
de 1975, de nacionalitat andorrana, amb passaport núm. 0013183, resident a Escaldes-Engordany, amb
domicili a la carretera de la Plana, edici L’orri, 1, 3, i,
Rita Isabel Gonçalves Cardoso De Sousa, lla d’Alfredo Guilherme i de Diná da Saudade, soltera, nascuda a
Viseu, Portugal, el dia 30 de maig de 1976, de nacionalitat portuguesa, amb DNI núm. 13404700, resident
a Escaldes-Engordany, amb domicili a la carretera de la Plana, edici L’orri, 1-3.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 3 de juny de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-09
12:55:08

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA