Decret del 10-6-2020 d' aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d' emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 relatives a les residències assistides i als centres de dia i transport adaptat sociosanitaris.

    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO