Edicte de l' 1-7-2020 pel qual es convoca un concurs públic per als treballs de desmuntatge, trasllat i muntatge de mobiliari, i embalatge i trasllat de material d' informàtica, d' oficina i arxius des de les dependències actuals fins a la nova Seu de la Justícia.

 
EXTRACTO GRATUITO
GC20200701_12_15_42

Edicte

Edicte de l' 1-7-2020 pel qual es convoca un concurs públic per als treballs de desmuntatge, trasllat i muntatge de mobiliari, i embalatge i trasllat de material d' informàtica, d' oficina i arxius des de les dependències actuals fins a la nova Seu de la Justícia.

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern d' Andorra

b) Data de l' acord del Govern: 1-7-2020

c) Organisme que gestiona l' expedient: Consell Superior de la Justícia (d' acord amb l' article 36.9 de la Llei qualificada de la justícia, del 3-9-1993)

3. Projecte

a) Denominació: Trasllat a la nova Seu de la Justícia

b) Localització: Andorra la Vella

c) Núm.: CSJ-24/20

4. Característiques del contracte

a) Forma d' adjudicació: concurs nacional

b) Procediment: obert

c) Modalitat de contractació: urgent

5. Documentació reguladora

a) Recollida: el plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta als llocs web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases). Als qui ho prefereixin, se' ls entregarà en paper a la Secretaria del Consell Superior de la Justícia, c. Prat de la Creu, núm. 8, 3, Andorra la Vella

b) Informació complementària: Secretaria del Consell Superior de la Justícia

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats

b) Lloc: Consell Superior de la Justícia

c) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del dia 22-7-2020

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA