Avís de l' 1-7-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions organitzatives per a les llars d' infants.

 
EXTRACTO GRATUITO
GF20200701_09_09_46

Avís

Avís de l' 1-7-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions organitzatives per a les llars d' infants.

L' avís del 8-6-2020 establia les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions organitzatives per a les llars d' infants.

Considerant que la situació sanitària i epidemiològica evoluciona favorablement, es considera convenient fer canvis en les recomanacions sanitàries establertes en l' avís esmentat.

El ministre de Salut informa sobre els canvis en les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions organitzatives per a les llars d' infants.

- S' augmenta fins a un màxim de deu el nombre d' infants per aula sempre que es compleixi el que estableix el Reglament de guarderies en relació amb el nombre de professionals i els metres quadrats per infant.

- No és necessari el canvi de roba de l' infant en el moment de l' arribada a la llar d' infants. No obstant, es recomana demanar a les famílies el canvi diari de la roba de l' infant.

- Les famílies no han d' aportar les receptes d' antitèrmics que s' aportaven prèviament a la pandèmia. Actualment no hi ha cap indicació per a l' ús d' antitèrmics en les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA