Edicte del 30-6-2020 pel qual s' adjudica el concurs públic internacional relatiu als Serveis d' assessorament per la creació d'un CSIRT a Andorra.

 
EXTRACTO GRATUITO
ACTUA20200626_14_54_26

Edicte

Edicte del 30-6-2020 pel qual s' adjudica el concurs públic internacional relatiu als Serveis d' assessorament per la creació d' un CSIRT a Andorra.

1. Objecte: Adjudicació

2. Entitat adjudicadora

a) Organisme que gestiona l' expedient: Fundació ActuaTech

b) Data de l' acord del Patronat: 23 de Juny del 2020

3. Entitat adjudicatària: KPMG SLU

4. Import adjudicat: 42.020 euros.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 30 de juny del 2020

Marc Pons Pons
Gerent Fundació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA