Avís del 15-9-2020 pel qual es fa pública la llista provisional d' electors de la parròquia de Canillo.

 
EXTRACTO GRATUITO
QCD20200914_11_51_47

Avís

Avís del 15-9-2020 pel qual es fa pública la llista provisional d' electors de la parròquia de Canillo.

En aplicació dels articles 8 i 10 del Decret legislatiu del 26 de novembre del 2014 pel qual s' aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, el proper dia 30 de setembre es faran públiques les llistes provisionals d' electors al tauler d' edictes del Comú.

Tota persona que es consideri amb dret a votar i no estigui inscrita en aquesta llista provisional d' electors, podrà formular la seva inscripció per escrit al Comú, adjuntant la documentació que cregui oportuna, dins el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA