Avís del 14-9-2020 pel qual es notifica al Sr. Christophe Philippe Dardaillon que el Comú d' Encamp ha dictat un acte que afecta als seus interessos.

 
EXTRACTO GRATUITO
QEF20200914_09_32_17

Avís

Avís del 14-9-2020 pel qual es notifica al Sr. Christophe Philippe Dardaillon que el Comú d' Encamp ha dictat un acte que afecta als seus interessos.

Davant de la impossibilitat de realitzar la notificació personal, es comunica al Sr. Christophe Philippe Dardaillon, que el Comú d' Encamp ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos (referència expedient sancionador núm. 5/2020), i d' acord amb el que estableix l' article 47 ter, apartat 3, del Text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març del 1989, la persona interessada disposa d' un termini de 8 dies hàbils perquè es personi a les dependències del Comú d' Encamp, situat a la plaça dels Arínsols, s/n, d' Encamp, a fi de realitzar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA