Edicte del 29-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al representant de la societat Moskato Productions SL.

 
EXTRACTO GRATUITO
GF20200929_17_10_15

Edicte

Edicte del 29-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al representant de la societat Moskato Productions SL.

Es prega al representant de la societat Moskato Productions SL que es posi en contacte amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l' efecte de rebre una notificació en matèria d' intercanvi d' informació fiscal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d' aquest edicte.

Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals, la notificació s' entendrà com a practicada a tots els efectes legals des de l' endemà del venciment del termini assenyalat.

En cas que sigui una persona no resident en territori andorrà o tingui la nacionalitat andorrana però no disposi d' un domicili al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA