Edicte del 28-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al Sr. Antonio Javier Moya Oliver.

 
EXTRACTO GRATUITO
GF20200928_16_46_53

Edicte

Edicte del 28-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al Sr. Antonio Javier Moya Oliver.

Es prega al Sr. Antonio Javier Moya Oliver que es posi en contacte amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l' efecte de rebre una notificació en matèria d' intercanvi d' informació fiscal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d' aquest edicte.

Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals, la notificació s' entendrà com a practicada a tots els efectes legals des de l' endemà del venciment del termini assenyalat. En aquest cas, i de conformitat amb l' article 8 de la Llei 10/2017 del 25 de maig, d' intercanvi d' informació mitjançant sol·licitud prèvia i d' intercanvi d' informació espontani en matèria fiscal, en els deu dies hàbils posteriors a aquesta notificació podeu formular per escrit un recurs d' oposició davant d' aquesta Secretaria d' Estat d' Afers...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA