Edicte T.C. del 24-9-2020, per notificar una sentència i un aute al Sr. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte T.C. del 24-9-2020, per noticar una sentència i un aute al Sr. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira.
del Tribunal de Corts
Per aquest edicte es fa saber que en la causa núm. 6000080/2017 el Tribunal de Corts ha dictat sentència
en data 17/7/2019, en la que es decideix absoldre al Sr. Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira del delicte del
que venia acusat.
Així mateix, per Aute de data 27 de febrer de 2020 es decidí l’arxiu de les actuacions.
I als efectes de noticació a Paulo Luis Bandeira Alves Ferreira, nascut el 5 de juliol de 1976 a Vc Monserra-
te-Viana Do Castello (Portugal), ll José i d’Anna Maria, de nacionalitat portuguesa, actualment en parador
desconegut, es publica aquest edicte a Andorra la Vella, 24 de setembre de 2020.
Anna Estragués Armengol
La magistrada
Esther Caubet Vilalta
La Secretària Judicial
Citacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:22

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA