Edicte B.A. del 14-9-2020 per citar al Sr. Oscar Hernandez Oriol.

Data de publicació07 Oct 2020
JC20200929_14_54_48

Edicte

Edicte B.A. del 14-9-2020 per citar al Sr. Oscar Hernandez Oriol.

Laura Rodríguez Gonz'lez, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que a instància de l' entitat bancària Vall Banc, SA, en el marc dels autes civils enregistrats amb número 7000074/2020, se cita al Sr. Oscar Hernandez Oriol, veí que fou de la parròquia d' Escaldes-Engordany, avui d' ignorat parador, per tal que el proper dia 30 d' octubre del 2020, durant la franja horària d' 11h00 a 13h00, comparegui personalment o per mitjà de procurador andorrà que el representi legalment a la Cúria de la Batllia d' Andorra, per escoltar la demanda que aquell dia es presentarà, advertint-lo que cas de no comparèixer en el dia i franja...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba