Edicte del 30-9-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Stanislas Jean René Marie Chmielewski i Daria Samoylova.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 30-9-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Stanislas Jean René Marie Chmielewski i Daria Samoylova.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Andorra la Vella, entre:
Stanislas Jean René Marie Chmielewski, ll de Marie Isabelle Anne Barbara i de Patrice Omer Marie Gérard
Louis, solter, nascut a Ginebra, Suïssa, el dia 23 de gener de 1989, de nacionalitat suïssa, amb passaport
núm.X0757123, resident a Andorra La Vella, amb domicili a l’avinguda de Tarragona, 6, edici Xamfra, 5-2, i,
Daria Samoylova, lla d’Ilia Alexandrovitx i d’Elena Nikolaevna, divorciada, nascuda a Moscou, Rússia, el dia
9 de març de 1990, de nacionalitat russa, amb passaport núm. 751968855, resident a Barcelona, Espanya,
amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 637, 3-1.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 30 de setembre de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA