Edicte del 30-9-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Eric Acebes Fabregas i Marta Saiz Peris.

 
EXTRACTO GRATUITO
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 30-9-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Eric Acebes Fabregas i Marta Saiz Peris.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Sant Julià de Lòria, entre:
Eric Acebes Fabregas, ll de Bonifacio i de Yolanda, solter, nascut a Granollers, Barcelona, Espanya, el dia
27 de novembre de 1993, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 39435439F, resident a Corró d’Avall,
Les Franqueses del Vallès, Barcelona, Espanya, amb domicili a la carretera de Ribes, 192, 1-2, i,
Marta Saiz Peris, lla d’Ernest i d’Aurea, soltera, nascuda a Sant Julià de Lòria, el dia 26 de juliol de 1993, de
nacionalitat andorrana, amb passaport núm. 0036254, resident a Aixirivall, Sant Julià de Lòria, amb domicili
a la Urbanització Les Feixes dels Ponts.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 30 de setembre de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:32

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA