Avís del dia 12-10-2020 pel qual es notifica l' inici d' uns expedients d'anul·lació d'unes autoritzacions d'immigració

 
EXTRACTO GRATUITO
GF20201009_11_30_37

Avís

Avís del dia 12-10-2020 pel qual es notifica l' inici d' uns expedients d' anul·lació d' unes autoritzacions d' immigració.

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica que el Departament de Policia ha iniciat uns expedients d' anul·lació d' unes autoritzacions d' immigració, a la vista de l' enquesta policial efectuada i dels articles 73 i 74 del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' Immigració.

1. Sra. Gladys León Mansilla, núm. de cens 193877D.

2. Sra. Gladys León Mansilla, núm. de cens 193877D, en representació del seu fill, el menor J.J.B.L.

3. Sra. Gladys León Mansilla, núm. de cens 193877D, en representació de la seva filla, la menor M.B.L.

D' acord amb el que estableix l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, disposa d' un termini de 8 dies hàbils per personar-se a les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA