Avís del 12-10-2020 per notificar a la Sra. Teresa Fernandez Rodriguez, titular administrativa de Mobi Plus, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos.

 
EXTRACTO GRATUITO
GF20201012_10_29_13

Avís

Avís del 12-10-2020 per notificar a la Sra. Teresa Fernandez Rodriguez, titular administrativa de Mobi Plus, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a la Sra. Teresa Fernandez Rodriguez, titular administrativa del negoci Mobi Plus, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en data 31 d' agost del 2020, va dictar provisió de constrenyiment en l' expedient sancionador enregistrat amb el núm. SIT-ES115/19.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració del 29 de març del 1989, s' informa la interessada que disposa d' un termini de 8 dies hàbils per personar-se...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA