Edicte del 12-10-2020 pel qual, el Comú de La Massana fa pública l' adjudicació dels treballs relatius a la restitució de dos trams del Camí de les Molleres, a La Massana.

 
EXTRACTO GRATUITO
QME20201012_10_31_56

Edicte

Edicte del 12-10-2020 pel qual, el Comú de La Massana fa pública l' adjudicació dels treballs relatius a la restitució de dos trams del Camí de les Molleres, a La Massana.

1.- Objecte: Adjudicació definitiva

2.- Òrgan contractant

Identitat: Comú de La Massana

Data de l' acord: Junta de Govern de data 12-10-2020

3.- Dades de l' adjudicació

Identitat de l' adjudicatari: A. FERMA

Denominació: treballs relatius a la restitució de dos trams del Camí de les Molleres, a La Massana.

Localització: Comú de La Massana

Preu cert: 16.700,00' (IGI inclòs)

Partida pressupostària: 300/1611000/6073020

Forma d' adjudicació: Concurs nacional

Modalitat de la contractació: Ordinària

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

La Massana, 12 d' octubre del 2020

La cònsol major,
Olga Molné...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA