Avís del 21-10-2020 pel qual es fa públic que un pla d' estudis de la Universitat d' Andorra inicia el període d' extinció durant el primer semestre del curs 2020-2021.

Data de publicació:28 Oct 2020
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 21-10-2020 pel qual es fa públic que un pla d’estudis de la Universitat d’Andorra inicia el període
d’extinció durant el primer semestre del curs 2020-2021.
Atesa la publicació del Decret del 8-7-2020 pel qual s’aprova el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació
de la Universitat d’Andorra (BOPA núm. 91, del 15 de juliol del 2020);
D’acord amb la normativa d’extinció de plans d’estudis i d’abandonament dels estudis de la Universitat
d’Andorra (BOPA núm. 63, del 3 de novembre del 2010), el pla d’estudis següent inicia el període d’extinció
durant el primer semestre del curs 2020-2021:
Pla d’estudis en extinció Pla d’estudis de continuïtat Data d’extinció
Decret del 22-02-2012 d’aprovació del pla d’estudis del
bàtxelor en comunicació de la Universitat d’Andorra
(BOPA núm. 10, del 29 de febrer del 2012)
Decret del 8-7-2020 pel qual s’aprova el pla d’estudis
del bàtxelor en comunicació de la Universitat
d’Andorra (BOPA núm. 91, del 15 de juliol del 2010)
30 de juny del 2023
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Sant Julià de Lòria, 21 d’octubre del 2020
Ester Vilarrubla Escales
Ministra d’Educació i Ensenyament Superior
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:24:58

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba