Edicte del 21-10-2020 pel qual es fa pública la relació d' obligats tributaris als quals, el Departament de Tributs i de Fronteres no ha pogut notificar un requeriment.

Data de publicació:28 Oct 2020
GOVERN
1/15
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 21-10-2020 pel qual es fa pública la relació d’obligats tributaris als quals, el Departament de
Tributs i de Fronteres no ha pogut noticar un requeriment.
Es comunica que la Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent del Departament de Tributs i de
Fronteres, no ha pogut noticar als obligats tributaris que es detallen a continuació, un requeriment en
relació a la no presentació de les declaracions de l’impost sobre societats dels exercicis 2016, 2017 i 2018:
NRT Nom o raó social
L-708783-Y 1 Serveis D’Intermediació De Marques, SLU
L-710518-K 1000 Club, SLU
L-708998-G 1D3A, SL
L-708212-C 2 A Comexpo, SLU
L-709145-B 2013 Automoció Internacional, SL
L-711361-C 2Gc1, SL
L-709749-G 3 Pia, SL
L-709982-L 3A Group, SL
L-709811-X 5T, SLU
L-710028-A 8611 Tv, SL
L-707858-R A + D, SLU
L-704661-E A 3000, SL
L-709646-W A&C Textil Difusió, SL
L-702229-D A.C.M., SL
L-700374-K A.M.I., SL
L-709524-M A.Sa Guix, SL
L-710915-V A.Z. Immobles, SLU
L-708509-B Abans I Després, SL
L-710772-K Abce Associats, SL
L-710182-L Ad Consulting And Management, SL
L-706729-J Adara, SLU
L-711005-R Aed Internacional, SL
A-703098-L Agencia Nielsen, SL
L-710162-P Agricom, SL
L-707101-V Aigua Viva, SLU
L-709728-L Aire I Sol, SL
L-710224-H Alas Gestió, SL
L-711668-M Aldebaran 1961, SLU
L-711200-Z Alfa Import Export, SLU
L-709636-K Aliança Consell, SL
L-710175-X Alma Services Development, SLU
L-711488-F Alpha Quest,SLU
L-707074-D Alt Pirineu De Gestio, SLU
L-710088-R Aluap, SLU
L-710650-B Amal Group, SLU
L-707458-J America Motor Difusio, SL
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:25:10

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba