Edicte B.A. del 19-10-2020 per citar el Sr. Felix Alcaide Perez.

Data de publicació:28 Oct 2020
JF20201022_11_03_54

Edicte

Edicte B.A. del 19-10-2020 per citar el Sr. Felix Alcaide Perez.

Laura Solanes Colell, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en el marc de la causa civil núm. 2000210/2020, i a instància de la societat Starc, SAU, se cita al Sr. Felix Alcaide Perez, avui d' ignorat parador, per tal que el proper dia 21 de desembre del 2020 a les 10' 00 hores, comparegui personalment al departament de notificacions, Serveis Comuns de la Batllia d' Andorra, Baixada del Molí 2-4 d' Andorra la Vella, per la pràctica d' una diligencia judicial, fent-li els advertiments...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba