Edicte B.A. del 19-10-2020 pel qual es notifica un Aute al Sr. Raul Granell Castillon.

Data de publicació:28 Oct 2020
JF20201020_12_28_00

Edicte

Edicte B.A. del 19-10-2020 pel qual es notifica un Aute al Sr. Raul Granell Castillon.

Xavier Colom Pich, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil número 9000199/2020 Execució (5000347/2019 tramitació) tramitat pel procediment arrendament urbans seguit entre les parts respectivament agent i defenent, el Sr. Eduard Ricart Garcia Garcia contra el Sr. Raul Granell Castillon, ha recaigut Aute de data 14 d' octubre del 2020 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Ordenar al Sr. Raul Granell Castillon que procedeixi en el termini de 15 dies, a deixar lliure i vacu la unitat immobiliària situada al pis planta baixa 1' així com la plaça d' aparcament núm. 11 i el traster núm. 15 de l' Edifici emplaçat al C/ de la Vena, núm. 12, d' Encamp, fent entrega de la possessió del mateix.

Segon.- Advertir al Sr. Raul Granell Castillon que en cas que el dia 19 de novembre del 2020 a les 10:30h no hagi...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba