Edicte B.A. del 12-10-2020 pel qual es notifica un Aute al Sr. David Garcia Domingos.

Data de publicació:28 Oct 2020
JF20201013_09_26_18

Edicte

Edicte B.A. del 12-10-2020 pel qual es notifica un Aute al Sr. David Garcia Domingos.

Xavier Colom Pich, batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil número 5000009/2020 tramitat pel procediment de l' ordre judicial de pagament seguit entre les parts respectivament agent i defenent, la societat C.A.S.P.E, SL contra el Sr. David Garcia Domingos, ha recaigut Aute de data 6 de març del 2020 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

1r.- Estimar la reclamació formulada per la representació processal de C.A.S.P.E., SL contra el Sr. David Garcia Domingos i dictar ordre de pagament per la suma principal de 419,73' , majorada de les despeses processals obligatòries causades;

2n.- Comunicar a les parts que de conformitat amb les previsions de la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig, aquest...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba