Edicte del 22-10-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Gonzalo María Sapi'a Valls i Oumaima El Ghazouani.

Data de publicació:28 Oct 2020
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 22-10-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Gonzalo María Sapiña Valls i Oumaima El Ghazouani.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Escaldes-Engordany, entre:
Gonzalo María Sapiña Valls, ll de José Manuel i de María Amalia, solter, nascut a Barcelona, Espanya, el dia
26 de novembre de 1986, de nacionalitat espanyola, amb DNI núm. 46411845F, resident a Escaldes-Engor-
dany, amb domicili a la carretera d’Engolasters, 173, Urbanització Can Noguer, bloc A, PB-A, i,
Oumaima El Ghazouani, lla d’Abdelilah i de Fatima Zohra, soltera, nascuda a Larache, Marroc, el dia 1 de
març de 1996, de nacionalitat marroquina, amb passaport núm. GM3981592, resident a Santa Maria de
Palautordera, Barcelona, Espanya, amb domicili al carrer Dos de Maig, 22, 2-1.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 22 d’octubre de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:27:17

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba