Edicte del 19-10-2020 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Jose Andres Buitrago Vargas i Eliana Marcela Suarez Sanchez.

Data de publicació:28 Oct 2020
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 19-10-2020 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Jose Andres Buitrago Vargas i Eliana Marcela Suarez Sanchez.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Andorra la Vella, entre:
Jose Andres Buitrago Vargas, ll de Miriam de la Luz i de Carlos Arturo, solter, nascut a Armenia, Quindio,
Colòmbia, el dia 25 de gener de 1987, de nacionalitat colombiana, amb passaport núm. AS661740, resident
a Andorra La Vella, amb domicili al carrer de l’Alzinaret, 16, edici Alzina, 4-L, i,
Eliana Marcela Suarez Sanchez, lla de Nestor i de Martha Lucia, soltera, nascuda a Santafe de Bogotá,
Cundinamarca, Colòmbia, el dia 22 de maig de 1995, de nacionalitat colombiana, amb passaport núm.
AT778187, resident a Bogotá, Colòmbia, amb domicili al C/ 133#158-36.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 19 d’octubre de 2020
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:27:08

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba