Edicte del 16-11-2020 per a la cobertura d' una plaça de treballador públic interí, en el lloc de treball de tècnic de prevenció, promoció i vigilància de la salut, adscrita a la Secretaria d' Estat de Salut del Ministeri de Salut.

    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO