Edicte del 16-11-2020, pel qual el Comú de La Massana, aprova definitivament el pla parcial de desenvolupament de la unitat d' actuació de sòl urbanitzable E-102a, situat al terreny conegut com a ' Estornasecs' , al Quart Mitger de La Massana.

    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO