Edicte del 16-11-2020 pel que es convoca un concurs públic pel control de qualitat dels treballs de renovació dels serveis, impermeabilització i embelliment de la plaça Creu Blanca.

    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO